סדנת "הולהופס"

סדנת "הולה-הופס " ענקית (עד  150 משתתפים בוזמנית ):

לימוד אומנות המשחק בחישוקי הולה עם מדריכה מקצועית ואנרגטית ומוזיקה מרקידה.

לרשות הקהל יעמדו 100 חישוקי הולה צבעוניים .